اخبار کریپتوکارنسی

قديمی ترين بانک تايلند از ريپل XRP استفاده خواهد كرد.

قديمی ترين بانک تايلند از ريپل XRP استفاده خواهد كرد.

 
 بزرگترين بانک تجاری تايلند بانک Siam SCB، اشاره كرده است كه به زودی از ريپل استفاده خواهد كرد بعد از توييت رسمی بانک كه در تاريخ ۵ ژوئن منتشر كرد تاكنون این بانک انتقالات بين مرزی را به صورت تستی و پايلوت با XRP انجام داده است كه از فرآيند انتقال طولانی مدت و چند روزه به چند دقيقه كاهش يافته است. هم چنين این بانک انتقالی از ژاپن به تايلند انجام داده كه فقط چند ثانيه طول كشيده است.
 
image01