اخبار کریپتوکارنسی

حدود 74 درصد استخراج بيت كوين توسط انرژی های تجديد پذير تامين می شود.

حدود 74 درصد استخراج بيت كوين توسط انرژی های تجديد پذير تامين می شود.

 گزارشات Coinshares عنوان كرده است كه سه چهارم استخراج بيت كوين توسط انرژی های تجديد پذير از جمله قدرت هيدروالكتريكی تامين می شود.
" استخراج بيت كوين اكثرا در مناطقی در جهان قرار دارد كه در آن الكتريسته موجود تجديد پذير و به ميزان فراوانی وجود دارد و ما محاسبه كرديم كه با تخمين محافظه كارانه انرژی هايی كه شبكه استخراج بيت كوين نياز دارد 74.1 درصد می شود كه باعث می شود استخراج بيت كوين بيشتر بر مبنای تجديد پذيری انرژی باشد."

image01