اخبار کریپتوکارنسی

صرافی بيتركس ساكنان آمريكا را نسبت به داشتن ٣٢ دارايى كريپتو محروم و بلاك كرد.

صرافی بيتركس ساكنان آمريكا را نسبت به داشتن ٣٢ دارايى كريپتو محروم و بلاك كرد.

اپراتور مبادلات ارز رمزنگارى شده Bittrex بيشتر از ٣٠ نوع ارز رمزنگارى شده را برای تجار آمريكايی بر اساس پستی که در روز جمعه منتشر کرد تحريم كرد . اين اطلاعيه هم چنين توسط صرافی آمريكايی پولونيكس كه آن هم ٩ نوع ارز دیجیتال را تحريم كرد انجام شد كه نشان دهنده جو مقراراتی نامشخص در بازار دارايى ديجيتال آمریکا است. بيتركس بيشتر از ٢٠٠ نوع ارز رمزنگارى شده ارائه مى دهد.

image01