اخبار کریپتوکارنسی

ايجاد سيستم سايه بانكى توسط ليبرا

به گفته بانکها در شورای مشورتی فدرال پروژه رمزنگاری فیسبوک ،Libra به طور بالقوه می تواند یک سیستم "سایه بانکی" ایجاد کند.  بانکها موضع منفی خود را نسبت به این پروژه بیان کردند و خطرات کاهش احتمالی را در حسابهای سپرده گذاری و حجم پرداخت بانکی پيش بينى كردند. در اين راستا بانک ها اذعان داشتند: "با پذیرش ليبرا ، سپرده های بیشتری می توانند به سمت پلتفرم ها روانه شود كه به طور مؤثر نقدینگی را کاهش می دهند ، و این اقدام ممکن است بيشتر منجر به خدماتى مانند وام گرفتن و سرمایه گذاری شود."

image01