اخبار کریپتوکارنسی

سرویس پرداختPayPal پروژه ليبرا را ترك كرد.

سرویس پرداختPayPal پروژه ليبرا را ترك كرد.

سرویس پرداختPayPal پروژه ليبرا را ترك كرد.

 

سخنگوی سرویس پرداختPayPal نگرانی های جدیدی را جهت پیوستن و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال فیسبوک لیبرا عنوان کرده است و اذعان داشت ديگرى عضو اين همكارى و اتحاد در پروژه رمزارز ليبرا با فيسبوك نيست.

image01