اخبار کریپتوکارنسی

ليبرا تا سال ٢٠٢٣ عملياتى نحواهد شد!

ليبرا تا سال ٢٠٢٣ عملياتى نحواهد شد!

به اعتقاد آقای گارلینگ هاوس مدیرعامل شبکه پرداختی ریپل ، ارز لیبرا فیسبوک تا سال 2023 برای اجرا طول خواهد کشید.

image01