اخبار کریپتوکارنسی

روند پيش روى كاردانو و بازار كاردانو صعودى و گاوى است.

روند پيش روى كاردانو و بازار كاردانو صعودى و گاوى است.

روند پيش روى كاردانو و بازار كاردانو صعودى و گاوى است.

به نقل از چارلز هوشكين سان، كاردانو وضعيت خوبى دارد و سريع در حال پيشرفت است. يك پروژه بزرگ با تعهدات بالا در گيت هاب مى باشد.

image01