اخبار کریپتوکارنسی

بیت ریور فارم ماینینگ تازه تاسیس بزرگترین فارم ماینینگ روسیه

بیت ریور فارم ماینینگ تازه تاسیس بزرگترین فارم ماینینگ روسیه

بیت ریور فارم ماینینگ تازه تاسیس بزرگترین فارم ماینینگ روسیه؛
استخراج بیت کوین از طریق منابع آبی عرضه شده در سیبری، بزرگترین تاسیسات ماینینگ در کشور روسیه می‌باشد. سرمایه میلیاردی اولگ دریپاسکا (Oleg Deripaska) در صنعت ماینینگ، در حال جذب مشتریان بزرگ است.

استخراج بیت کوین توسط فارم ماینینگ استفاده کننده از نیروی برق-آبی (Hydroelectric)
دریپاسکا ماینینگ بیت کوین و یک دیتاسنتر را با یکی از بزرگترین کارخانه های آلومینیوم دوران شوروی سابق ترکیب کرده است. تجارت اداره دیتاسنترها که برق زیادی مصرف می‌کند باعث تبدیل شهر صنعتی براتسک (Bratsk) به یکی از بزرگترین دیتاسنترهای دوران پس از شوروی شده است.

image01