اخبار کریپتوکارنسی

شركت سرمايه گذارى فيديليتى به کارمندان خود كريپتو(رمزارز) پاداش مى دهد.

شركت سرمايه گذارى فيديليتى به کارمندان خود كريپتو(رمزارز) پاداش مى دهد.

شركت سرمايه گذارى فيديليتى به کارمندان خود كريپتو(رمزارز) پاداش مى دهد.
اين شركت سرمايه گذارى تیتان وال استریت برای پاداش دادن به کارمندان خود از ارزهای رمزنگاری استفاده خواهد كرد. این سیستم پاداش برای تشویق کارکنان برای شرکت در رویدادهای داخلی و سایر فعالیتها طراحی شده است.

image01