اخبار کریپتوکارنسی

تحلیل گران می گویند : بیت کوین به حد بالای خود یعنی 6700 دلار رسیده و یک فشار کوتاه می تواند این قیمت ها را تثبیت کند.

تحلیل گران می گویند : بیت کوین به حد بالای خود یعنی 6700 دلار رسیده و یک فشار کوتاه می تواند این قیمت ها را تثبیت کند.

بیت کوین فقط چند ساعت پیش بالاتر از 6700 دلار حرکت کرد و حتی در برخی از مبادلات کریپتو با 6800 دلار به فروش رسید. بسیاری از این حرکت صعودی بیت کوین کاملا خوشحال بوده اند. در طی پنج هفته گذشته Bitcoin در یک روند کاملا صعودی بوده است. از آنجایی که بیت کوین از سطح مقاومت 4،200 دلار و میانگین در حال حرکتش در 200 روز گذشته عبور کرده است، می توان بیان کرد که تنها نسبت به یک ماه گذشته بیش از 50 درصد افزایش یافته است که یادآور دستاوردهای سال 2017 است.

image01